Starfsemi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi

Utanríkisráðuneytið og Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi hafa í 70 ár starfað saman að kynningu á málefnum Sameinuðu þjóðanna hér á landi, en frá árinu 2006 hefur samstarfið verið formfest með sérstökum samningi þess efnis.

Grundvöllur samstarfsins er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, með sérstakri áherslu á Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt voru á Allsherjaþingi árið 2015.

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi var formlega stofnað í apríl 1948, en svipuð félög hafa verið stofnuð í öllum aðildarríkjum Sameinuðu Þjóðanna um heim allan ásamt heimssamtökum félaga Sameinuðu þjóðanna, WFUNA.

Miðstöð Sameinuðu þjóðanna á Íslandi

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi rekur, ásamt Landsnefnd UNICEF og Landsnefnd UN Women, Miðstöð Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Miðstöðin er vettvangur fyrir kynningarstarf og upplýsingagjöf um starfsemi Sameinuðu þjóðanna.

UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna

UNICEF hefur í tæpa sjö áratugi verið leiðandi í hjálparstarfi fyrir börn í heiminum. Samtökin berjast fyrir réttindum barna á heimsvísu og sinna bæði langtímauppbyggingu og neyðaraðstoð.

UNICEF treystir eingöngu á frjáls framlög og hefur að leiðarljósi þá bjargföstu trú að öll heimsins börn eigi rétt á heilsugæslu, menntun, jafnrétti og vernd.

UNICEF er á vettvangi í yfir 190 löndum og leggur áherslu á að ná til allra barna – hvar sem þau eru.

Íslenska UNICEF landsnefndin stendur fyrir viðamikilli fjáröflun fyrir verkefni UNICEF á heimsvísu ásamt því að sinna markvissri réttindagæslu fyrir börn á Íslandi.

 

UNWomen

UNWomen er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur eingöngu í þágu kvenna og jafnréttis í þróunarlöndum og stríðsátakasvæðum. UNWomen hét áður UNIFEM, en í janúar 2011 sameinaðist UNIFEM þremur systurstofnunum sínum innan SÞ og hlaut nafnið UNWomen.  UNWomen fer með umboð SÞ til að vinna að jafnrétti kynjanna og stuðla að því að stefnumótun í þróunarstarfi taki mið af jafnréttissjónarmiðum og réttindum kvenna í samræmi við alþjóðleg markmið.

Íslenska UNWomen landsnefndin er sú nefnd sem skilar mestu fjármagni inn í starf UNWomen á heimsvísu.

Íslenska UNESCO-nefndin

Nefndin annast upplýsingastarfsemi um málefni UNESCO á Íslandi, veitir ríkisstjórninni ráðgjöf varðandi málefni UNESCO og er tengiliður UNESCO við íslenskar mennta-, vísinda- og menningarstofnanir.

Háskólar Sameinuðu þjóðanna

Á Íslandi eru starfræktir fjórir Háskólar Sameinuðu þjóðanna og er starfsemi þeirra hluti af alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands. Markmið skólanna er að þjálfa sérfræðinga frá þróunarlöndum og samfélögum sem er verið að byggja upp eftir átök.

Jafnréttisskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna

Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna